Websites of SMTown’s band

♪ SMTOWN Homepage: http://www.smtown.com

♪ SMTOWN facebook: http://www.facebook.com/smtown

♪ NCT: http://nct127.smtown.com/Intro
♪ NCT Dream: http://nctdream.smtown.com
♪ NCT Dream Instagram: instagram.com/nctdream.chewinggum
♪ NCT facebook: https://www.facebook.com/NCT.smtown
♪ SMTOWN Official YouTube Channel: http://www.youtube.com/smtown
♪ NCT Official YouTube Channel: http://www.youtube.com/nctsmtown
♪ SMTOWN Apple Music Channel: https://itunes.apple.com/curator/smtown/id1054440867

Advertisements

My passion, my enthusiasm, my youth ♡

Hi guys. I have a lot of things that I wanna share with you. I downloaded Photoshop CS3 last week and it brought me to the past when I began designing (although Im acctually still an amateur designer right now). Im not sure how much I love designs but dis hobby neva gone away when Im alone, designing gives me pleasure.

If u’re still confusing between DESIGN and ART, let read this article » LINK

If u wanna see great artworks or some tutorial used in designs, I’m sorry bc I will let u down. But if u still wanna follow my maturation process, I hope you have the same feeling to me.

HERE WE GO √

( All artworks are arranged in order based on date. )

 1. Scrapbook

My Art 21

My Art 24

My Art 25

My Art 26

My Art 32

My Art 33

My Art 35

My Art 37

My Art 38

My Art 40

My Art 41

My Art 42

My Art 43

My Art 44

My Art 45

My Art 46

My Art 47

My Art 48

My Art 34

My Art 13

My Art 20

My Art 2

My Art 15

‹ This is the one of mah first art but I cant find exactly when I created it so I put this art in the end. It looks nice on DevianArt but I dont know what makes it unclear on WP. ›

My Art 4

‹ This wallpaper was the nicest when I tried to do wallpapers like everyone. ›

2. Mix texture

My Art 18

My Art 27

My Art 28

My Art 29

My Art 31

My Art 41

My Art 52

My Art 53

My Art 10

My Art 9

My Art 5

My Art 6

My Art

My Art 8

My Art 7

My Art 17 copy

3. C4D

My Art 16

My Art 36My Art 39

My Art 19My Art 40

My Art 42

My Art 30

My Art 11

My Art 12

4. Quotes

My Art 3

‹ Is it quote? I don’t know exactly… ›

My Art 14 copy

‹ This quote is supported by my friend in DA’s PSD, I couldn’t download beautiful fonts so I only arranged text and added coloring. ›

THE END √

I’m hopefully to show you my new artworks in the next time! ¬¬

Các cặp từ đồng âm trong tiếng Anh

Part 1 (Source: VN Express)

Những bức tranh minh họa sau sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn về những cặp từ đồng âm dễ gây nhầm lẫn khi nghe đến.

hoc-qua-tranh-nhung-cap-tu-dong-am-thu-vi

Muscle (n) – “cơ bắp” và mussel (n) – “con trai biển” đều có phiên âm là /ˈmʌsl/.

hoc-qua-tranh-nhung-cap-tu-dong-am-thu-vi-1

Night (n) – “buổi tối” và knight (n) – “hiệp sĩ, kỵ sĩ” đều có phiên âm /naɪt/.

hoc-qua-tranh-nhung-cap-tu-dong-am-thu-vi-2

Current (adj – “hiện tại” và currant (n) – “quả nho Hy Lạp” đều có phiên âm /ˈkʌr.ənt/.

hoc-qua-tranh-nhung-cap-tu-dong-am-thu-vi-3

Bald (adj) – “hói (đầu)” và bawled (v) – “khóc toáng lên” có phiên âm /bɔːld/.

hoc-qua-tranh-nhung-cap-tu-dong-am-thu-vi-4

Hair (n) – “tóc” và hare (n) – “thỏ rừng’ đều có phiên âm /heər/.

hoc-qua-tranh-nhung-cap-tu-dong-am-thu-vi-5

Board (n) – “ủy ban, bộ” và bored (adj) – “chán” đều có phiên âm /bɔːrd/.

hoc-qua-tranh-nhung-cap-tu-dong-am-thu-vi-6

Be (v) – “thì, là, ở” và bee (n) – “con ong” đều có phiên âm /biː/.

hoc-qua-tranh-nhung-cap-tu-dong-am-thu-vi-7

Dye (v) – “nhuộm màu” và die (v) – “chết, ngừng hoạt động” đều có phiên âm /daɪ/.

Idol (n) - "thần tượng" và idle (n) - "kẻ ăn không ngồi rồi" đều có phiên âm là /ˈaɪ.dəl/.

Idol (n) – “thần tượng” và idle (n) – “kẻ ăn không ngồi rồi” đều có phiên âm là /ˈaɪdəl/.

Part 2 (Source: http://www.mshoatoeic.com/)

– /hai/ : Hi (Chào) và High (trên cao, cao)  
Hi, how are you? (Chào, bạn có khỏe không?)
At 12 o’clock the sun is high in the sky. (Vào 12 giờ trưa, mặt trời lên cao.)

– /in/ : In (trong) và Inn (quán rượu)
Come in and have a cup of tea. (Hãy vào nhà và dùng một ly trà.)
‘Inn’ is an old-fashioned word for ‘pub’.(‘Inn’ là từ kiểu xưa của từ ‘pub’)

– /mi:t/ : Meet (gặp) và Meat (thịt)
Do you want to meet later for a drink? (Bạn muốn gặp nhau để đi uống nước không?)
She’s a vegetarian so she doesn’t eat fish or meat. (Cô ta là một người ăn chay, vì thế cô ta không ăn cá hoặc thịt)

– /mi:t/ : Our (của chúng ta) và Hour (một giờ đồng hồ)
This is our house.(Đây là ngôi nhà của chúng ta.)
He was waiting for you for over an hour. (Anh ta đã chờ bạn hơn một giờ đồng hồ.)

-/nju:/ : New (mới) và knew (đã biết)
I love your new dress! (Em thích chiếc áo đầm mới của chị.)
I knew the answer as soon as she asked the question. (Tôi biết được câu trả lời vừa khi cô ta đặt câu hỏi.)

–  /wi:/ : We (chúng tôi) và Wee (nhỏ, bé)
We (my husband and I) would love you to come and stay.(Chúng tôi (ông xã của tôi và tôi) mong muốn bạn đến chơi và ở lại.)
Scottish people say ‘wee’ for ‘small’ or ‘little’. (Người Xcốt-len dùng từ ‘wee’ thay từ ‘small’ hoặc ‘little’.)

– /ni:d/ : Need (cần thiết) và Knead (nhào bột)
We’re hungry so we need some food.(Chúng tôi đói bụng vì thế chúng tôi cần thức ăn.)
To make bread you have to knead the dough (a mixture of flour and water). (Để làm bánh mì, bạn phải nhào bột nhão.)

– /sou/ : So (vì thế) và Sew (may vá)
It’s raining so you need to use your umbrella.(Trời đang mưa vì thế bạn cần sử dụng chiếc dù.)
Will you sew a button on this shirt for me please? (Bạn vui lòng đính chiếc nút vào chiếc áo này cho tôi nhé?)

– /ju:/ : You (bạn) và Ewe (con cừu cái )
You need to do more studying.(Bạn cần học nhiều hơn nữa)
You can get wool from a ram (a male sheep) or a ewe (a female sheep). (Bạn có thể lấy len từ con cừu đực hoặc con cừu cái.)

– /nou/ : Know (biết) và No (không) 
Do you know where the nearest Post Office is please? (Bạn biết bưu điện gần nhất ở đâu không?)
No, I don’t know where it is, sorry. (Không, tôi không biết. Xin lỗi nhé.)

– /nɔt/ : Not (không) và Knot (nút thắt)
2 + 2 is not 5. (2 +2 không bằng 5.)
If you tie string in a knot, it’s very difficult to untie it. (Nếu bạn thắt dây thành nút thắt, rất khó để mở nó ra.)

– /ə’laud/ : Allowed (cho phép) và Aloud (to lớn tiếng) 
You’re not allowed to smoke in this office. (Anh không được phép hút thuốc trong văn phòng này.)
When I was very young, my mum used to read aloud to me every night. (Khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi thường đọc lớn cho tôi vào mỗi đêm.)

Part 3 (Source: Phần Mềm Rosetta Stone)

1. Ate, eight
Ate (động từ): Ăn. Đây là thì quá khứ đơn của động từ  “eat”.
Eight (danh từ):  Số 8.

2. Bare, bear
Bare (tính từ): Trần truồng, trần trụi. Nó có nghĩa là cái gì đó không được bảo hiểm hoặc không được trang trí.
Bear (danh từ): Con gấu. Một vật có vú kích thước lớn.

3. Buy, by, bye
Buy (động từ): Mua. Một từ đồng nghĩa với “purchase”.
By (giới từ): Bởi.. Nó thường được sử dụng để có nghĩa là “bên cạnh” hay “gần” khi mô tả một vị trí. Nó cũng có thể chỉ ra người đã tạo ra một cái gì đó.
Bye (cảm thán):  Đây là một dạng rút ngắn của “goodbye”.

4. Cell, sell
Cell (danh từ):  Một tế bào. Nó có thêr là một khu vực nhỏ hoặc phòng, thường là trong một nhà tù. Một tế bào cũng có thể là một trong những đơn nhỏ nhất của một sinh vật sống.
Sell (verb):  Bán hàng. Để trao đổi một sản phẩm hay dịch vụ với tiền bỏ ra.

5. Dew, do, due
Dew (danh từ):  Giọt sương. Tức là là tên cho giọt nước nhỏ đọng trên thực vật vào ban đêm.
Do (động từ): Làm. Động từ chung này  được dùng để chỉ một hành động. Nó cũng có thể là một trợ động từ.
Due (tính từ):  Điều này được sử dụng để chỉ hạn chót (ngày cuối cùng) mà một cái gì đó thể xảy ra. Nó cũng được sử dụng để chỉ ra khi một em bé có thể sẽ được sinh ra.

6. Eye, I
Eye (danh từ): Mắt. Là một bộ phận của cơ thể dùng để nhìn
I (đại từ): Tôi.

7. Fairy, ferry
Fairy (danh từ): Nàng tiên. Một sinh vật thần thoại thường có phép thuật.
Ferry (danh từ): Phà. Là một chiếc thuyền có thể chở người và phương tiện trên mặt nước. Nó được sử dụng cho khoảng cách xa hay những nơi có không có cầu.

8. Flour, flower
Flour (danh từ): Bột mỳ. Đây là thành phần chính trong bánh mì.
Flower (danh từ): Hoa. Là một bộ phận của cây, thường có màu sắc sặc sỡ và dùng để trang trí.

9. For, four
For (giới từ): Cho. Giới từ này thường được dùng để chỉ một người nhận được một cái gì đó, hay để chỉ một mục đích.
Four (danh từ):  Số 4.

10. Hear, here
25 cap tu dong am khac nghia trong tieng anh
Hear (động từ): Nghe. Đây là hành động mà bạn làm với đôi tai của bạn.
Here (trạng từ):  “Ở đây” chỉ ra nơi bạn đang ở bất cứ lúc nào.

11. Mail, male
Mail (động từ hay danh từ): Là một danh từ, nó chỉ một lá thư và tin nhắn gửi đi qua ứng dụng Email. Khi là động từ, có nghĩa là để gửi một cái gì đó với ai đó.
Male (tính từ hoặc danh từ): Danh từ nghĩa là con trai, đàn ông, giống đực. Còn tính từ dùng để chỉ sự nam tính.

12. Marry, merry
Marry (động từ): Kết hôn. Những hành động khi hai người có một đám cưới.
Merry (tính từ): Vui. Đồng nghĩa với “Happy”, nhưng ít phổ biến trong tiếng Anh hiện đại. Chủ yếu được sử dụng trong những cụm từ như “Merry Christmas!”.

13. Pair, pear
Pải (danh từ): Đôi, cặp. Một tập hợp của hai thứ đó đi cùng nhau.
Pear (danh từ): Quả lê. Một loại trái cây ngon.

14. Right, write
Right (tính từ): Phải. Điều này có thể có nghĩa là hoặc là một từ đồng nghĩa với ” correct” hoặc ngược lại của “left”.
Write (động từ): Viết.

15. Sight, site
Sight (danh từ): Tầm nhìn.
Site(danh từ): Trang web.

16. Son, sun
Son (danh từ): Con trai. Dùng để nói về đứa con trai của bố mẹ.
Sun (danh từ): Mặt trời.

17. Their, there, they’re
Their (đại từ): Của họ. Đại từ sở hữu cho từ “they”.
There (trạng từ): Ở đó, chỗ đó.
They’re (từ viết tắt): Họ có, họ là. Là từ viết tắt của “They are”.

18. To, too, two
To (preposition): Đến. Điều này thường chỉ ra một hướng đó một cái gì đó đang chuyển động.
Too (trạng từ):  “Quá” có thể thường hoặc có nghĩa là “cũng”, hoặc nó có thể chỉ ra rằng có nhiều hơn một cái gì đó hơn mức cần thiết (và nó thường là một vấn đề).
Two (danh từ): Số 2.

19. One, won
One (danh từ): Số 1.
Won (động từ): Chiến thắng. Đây là thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ của “win”.

20. Wait, weight
Wait (verb): Chờ đợi.  Điều này có nghĩa là ở lại một nơi hoặc một cái gì đó để dự đoán.
Weight (danh từ): Trọng lượng.

21. Wear, where
Wear (động từ): Mặc. Để có quần áo hoặc phụ kiện trên cơ thể của bạn.
Where (nghi vấn): Nơi. Một từ để hỏi dùng để hỏi cho một vị trí.

#69 cách tỏ tình crush

#1 |/\| |=|]||=|_|_ _|_

( Xoay ngược màn hình : Tau thích mi )

#2 Nếu anh là điện tích dương thì em chính là điện tích âm. Hai ta hãy trở thành một liên kết cộng hóa trị (không cực) không thể tách rời nhé ?

#3 我们在一起,就是最好的!

#4 ” Em có thích nước không ? ”

” Thích ”

” Vậy em thích 71% con người anh rồi ”

untitled-4

#5 ” Mày thích con gái hay con trai ? ”

” Tất nhiên là con gái ”

Bạn đã đặt biệt hiệu của mình là ” Con gái ” =)))

untitled-4

#6 Hoặc bất cứ bài hát nào có tên mang nội dung tương tự =)))

untitled-4

#7 Can u see i love u ?

untitled-4

#8 Khoảng cách thế này đã vừa lòng em chưa?

Nhắn tin tỏ tình thất bại đâu phải đã quê, còn 10 cách chống chế phản đam ghê thế này cơ mà - Ảnh 1.

Em muốn bao nhiêu khoảng cách cũng được, cứ bảo anh, anh chiều em hết!

#9 Không yêu trả dép anh về, không nuôi nấng gì hết!

Nhắn tin tỏ tình thất bại đâu phải đã quê, còn 10 cách chống chế phản đam ghê thế này cơ mà - Ảnh 3.

Khổ thân, người anh trai nuôi năm ấy chúng ta cùng xua đuổi…

#10 Em chỉ cần yêu anh thôi, cả thế giới cứ để cho anh lo!

Nhắn tin tỏ tình thất bại đâu phải đã quê, còn 10 cách chống chế phản đam ghê thế này cơ mà - Ảnh 5.

#11 Hay là em cứ ừ đi cho anh vui lòng

Nhắn tin tỏ tình thất bại đâu phải đã quê, còn 10 cách chống chế phản đam ghê thế này cơ mà - Ảnh 9.

#12 Trót nhớ người yêu cũ quá nên phải nhắn lại như thế này cho oai…

Nhắn tin tỏ tình thất bại đâu phải đã quê, còn 10 cách chống chế phản đam ghê thế này cơ mà - Ảnh 13.

 #13 Em cần thời gian? Anh sẽ đem “thời gian” tới cho em!

Nhắn tin tỏ tình thất bại đâu phải đã quê, còn 10 cách chống chế phản đam ghê thế này cơ mà - Ảnh 15.

Nhà em cần bao nhiêu đồng hồ thì đủ? Anh mua hết, mua hết cho em!!!

#14 Để anh cắt nghĩa cho em nghe từ “rung động” nhé!

Nhắn tin tỏ tình thất bại đâu phải đã quê, còn 10 cách chống chế phản đam ghê thế này cơ mà - Ảnh 17.

#15 Đôi khi phải đánh lạc hướng như thế này để đỡ bị “mất giá”

Nhắn tin tỏ tình thất bại đâu phải đã quê, còn 10 cách chống chế phản đam ghê thế này cơ mà - Ảnh 19.

Nguồn: CRUSH ZONE – Tâm Sự Thả Thính

Kênh 14

Hastag Instagram =)))

Hastag sống ảo các thứ pew pew =))) Hi vọng hastag linh trút :< dành cho những thánh sống ảo nghiện làm feed như mình =)))

 1. @2ojz_

  #인스타그램 #인친 #얼스타그램 #좋아요 #소통 #셀카 #셀피 #오오티디 #구름 #데이트 #데일리그램 #댓글 #데일리 #홍대 #나들이 #나들 #아침 #아이폰 #오늘 #오후 #맛있다 #맛스타그램 #맞팔 #선팔 #심심해 #먹스타그램 #먹부림 #소통해요 #코스트코#인스타그램 #인친 #얼스타그램 #좋아요 #소통 #셀카 #셀피 #오오티디 #구름 #데이트 #데일리그램 #댓글 #데일리 #홍대 #나들이 #나들 #아침 #아이폰 #오늘 #오후 #맛있다 #맛스타그램 #맞팔 #선팔 #심심해 #먹스타그램 #먹부림 #소통해요 #코스트코

 2. @c.byeonie @98chuuus98 

  #선팔하면맞팔 #육아소통 #감성 #구름 #주말 #일상 #인천 #송도 #경치 #포토 #사진 #아이폰 #공원 #찍스타그램 #육아 #나들 #젊줌마 #줌마그램 #인친 #환영 #좋아요#맞팔 #육아 #나들이#줌마그램 #송도 #경치 #포토 #사진 #아이폰 #공원#감성 #구름 #주말 #일상 #아침 #오후 #오늘#잘자

 3. @_jhyxx @phaan_.ig 

  #빵 #아메리카노 #베이커리 #아침 #달달 #브런치 #디저트 #배고파 #간식 #배불러 #꿀맛 #냠냠 #쩝쩝 #츄릅 #존맛 #맛있당 #맛스타 #먹방 #맛스타그램 #멋스타그램 #먹부림 #푸드스타그램 #인스타푸드 #찍스타그램 #비주얼깡패 #빵스타그램

 4. @m.incee_ 

  #선팔하면맞팔 #육아소통 #감성 #구름 #주말 #일상 #인천 #송도 #경치 #포토 #사진 #아이폰 #공원 #찍스타그램 #육아 #나들 #젊줌마 #줌마그램 #인친 #환영 #좋아요#맞팔 #육아 #나들이#줌마그램 #송도#경치 #포토 #사진 #아이폰 #공원 #감성 #구름 #주말 #일상 #아침아이폰 #공원 #감성 #구름 #주말 #일상 #아침

 5. @dalnimssiiii 

  #오오티디 #쌩얼 #맞팔 #맞팔환영 #맞팔해요 #맞팔해용 #선팔 #선팔환영 #팔로우 #팔로미 #팔로워 #팔로잉 #셀픽 #셀카 #셀피 #셀스타그램 #맛스타그램 #맛있다 #맛있는 #홍대 #오늘 #막방 #안녕 #행복 #친구#좋아요 #인친 #인스타그램

 6. @tv_vklcl 

  #좋아요 #소통 #셀카 #셀피 #오오티디 #구름 #데이트 #데일리그램 #댓글 #데일리 #구름 #나들이 #나들 #데일리그램 #아침 #아이폰 #오늘 #오후 #홍대 #맞팔#선팔 #심심해 #먹스타그램 #먹부림 #소통해요 #코스트코 #인스타그램 #인친 #얼스타그램

 7. @_mhb.il_ 

  #못생김주의 #맞팔은댓글 #맞팔댓글 #맞팔좋아요 #맞팔 #맞팔해용 #맞팔해요 #맞팔댓글 #맞팔환영 #선팔맞팔 #선팔좋아요#팔로워 #팔로우 #팔로미 #팔로잉 #좋아요#댓글 #소통 #소통해요 #일상 #인스타그램#인스타 #페이스북 #찍스타그램

 8. @imsah_ 

  #오오티디 #쌩얼 #시무룩 #시무룩시무룩 #맞팔 #맞팔해요 #맞팔환영 #맞팔해용 #인친 #거리 #검은 #혼자 #맛있는 #맛있다 #맹렬한 #도시 #스트리트 #자존심 #자존감회복프로젝트 #선팔 #선팔하면맞팔 #맹글 #소토 #소통 #일사 #인스타그램 #인스타 #페이스북 #찍스타그램#생스타그램

 9. @_ngcmeii @kyoongie.04

  #선팔하면맞팔 #육아소통 #감성 #구름 #주말
  #일상 #인천 #송도 #경치 #포토 #사진 #아이폰
  #공원 #찍스타그램 #육아 #나들 #젊줌마
  #줌마그램 #인친 #환영 #좋아요#맞팔 #육아
  #나들이#줌마그램 #송도 #경치 #포토 #사진 #아이폰 #공원 #감성 #구름 #주말 #일상 #아침 #오후 #오늘#잘자

 10. @99peach99 

  #좋아요 #소통 #셀카 #셀피 #오오티디 #구름 #데이트 #데일리그램 #댓글 #홍대#나들이 #나들 #아이폰 #오늘 #오후 #맛있다 #맛스타그램 #맞팔 #선팔 #심심해#먹스타그램 #먹부림 #소통해요 #코스트코 #인스타그램 #인친 #얼스타그램selfie #좋아요 #소통 #셀카 #셀피 #오오티디 #구름 #데이트 #데일리그램 #댓글#홍대 #나들이 #나들 #아이폰 #오늘 #오후 #맛있다 #맛스타그램 #맞팔 #선팔 #심심해 #먹스타그램 #먹부림 #소통해요#코스트코 #인스타그램 #인친 #얼스타그램

 11. @_rynnn.17_ 

  #빵 #맞팔 #선팔 #팔로우 #팔로미 #팔로워#팔로잉 #소통 #먹스타그램 #먹부림 #맛스타그램 #맛있다 #셀픽 #셀카 #셀피 #셀스타그램 #얼스타그램 #일상스타그램 #일상#인스타그램 #인스타 #오늘 #막방 #안녕 #행복 #친구 #좋아요 #인치 #댓글 #데일리

 12. @w0naah 

  #좋아요 #소통 #셀카 #셀피 #오오티디 #구름 #데이트 #데일리그램 #댓글 #데일리 #홍대 #나들이 #나들 #아침 #아이폰 #오늘 #오후 #맛있다 #맛스타그램 #맞팔 #선팔 #심심해 #먹스타그램 #먹부림 #소통해요 #코스트코 #인스타그램 #인친 #얼스타그램

 13. @2bjtch 

  #술스타그램 #냠냠 #인스타 #언팔차단 #얼스타그램 #인친 #맞팔 #오늘 #먹스타그램 #아이폰6 #맞팔환영 #빵 #데일리룩 #소통해요 #선팔 #데일리 #좋아요 #셀스타그램 #셀카 #일상 #소통 #선팔하면맞팔 #코디 #맞팔 #팔로우 #팔로워 #ファッション #かわいい #홍대 #고양이 #오오티디 #셀스타그램 #술스타그램 #홍대 #얼스타그램 #맞팔 #데일리 #팔로워 #빵 #데일리룩 #맞팔

 14. @__.iamjoyyyy 

  #스타벅스 #아이스커피 #스벅 #아이스라떼 #아이스 #라떼 #커피 #커피스타그램 #커페 #커페스타그램 #먹방 #먹스타그램 #맛스타그램 #인스다 #인스타그램#데일리 #데일리그램 #시진 #시진스타그램 #일상 #일상스타그램 #진구 #수다#여유 #휴식 #셀카 #오늘 #새벽

 15. @kaori.947 

  #훈스타그램 #오늘의훈남 #얼스타그램 #셀카 #셀기꾼 #좋아요 #인친 #셀피 #셀카 #셀스타그램 #얼스타그램 #인스타그램 #코스트코 #선팔 #맞팔 #선팔하면맞팔 #선팔환영 #언팔차단 #언팔언팔 #소통 #댓글 #인친 #좋아요 #환영 #셀고 #셀고자 #새벽스타그램 #심심해

 16.  @phaan_.ig 

  #일요일 #일상스타그램 #일상 #아이폰 #오오티디 #맛있다그램 #맛스타그램 #데이트 #데일리그 #줌스타그램#팔로우 #팔로워 #팔로미 #팔로잉 #선팔하면맞팔 #먹스타그램 #맞팔은댓글 #좋아요#포토 #부산 #안녕 #사랑해 #소통해요 #육아소통 #육아그램

 17. @_kiin.peach_

  • #맛스타그램 #줌스타그램 #사랑해 #육아그램 #팔로우미 #광주 #안녕 #먹스타그램 #팔로우 #셀피스타그램 #팔로어 #일상그램 #육아소통 #팔로미 #소통해요#아이폰 #포토 #오오티디 #팔로잉 #데일리 #데일리그램 #데이트 #선팔하면맞팔#맛있다그램 #셀카 #일상 #좋아요 #일요일 #셀피

  • #아메리카노 #베이커리 #달달 #브런치#디저트 #배고치 #배고파 #간식 #배불러#꿀맛#냠냠 #쩝쩝 #맛스타 #맛스타그램#멋스타그램 #먹부림 #푸드스타그램 #인스타푸드 #찍스타그램 #비주얼깡패 #빵스타그램

   #빵 #아메리카노 #베이커리 #아침 #달달#브런치 #디저트 #배고치 #디저트 #배고파 #간식 #배불러 #꿀맛 #냠냠 #쩝쩝 #츄릅 #존맛 #맛있당 #맛스타 #먹방 #맛스타그램 #멋스타그램 #먹부림 #푸드스타그램 #인스타푸드 #찍스타그램 #비주얼깡패 #빵스타그램

 18. @cybh.__.6104

  #코스트코 #어제 #선팔 #주말 #구름 #환영#맞팔 #맛스타그램 #먹스타그램 #인스타그램 #생각 #얼스타그램 #포토 #아이폰 #아침 #토요일 #홍대 #혼자 #카메라 #오오티디 #스냅 #선팔하면맞팔 #셀카 #좋아요#오늘

 

ChanBaeks fanfic ☁️

Rảnh thì cập nhật link truyện và author / editor / translator sau (trưng ra bộ mặt lười biếng cho thiên hạ xem =))) . Mấy fanfic sau bao gồm cả One short, Đoản, Trans, vân vân vũ vũ … luôn nhaa =))) Không theo thứ tự độ hấp dẫn của truyện đâu hiehie =))) Trước fan CB nên có sưu tầm tên fanfic nhiều, giờ chỉ support thôi những vẫn hay để ý CBs fanfic lắm hihi, tại bạn bè nhiều đứa là EXO-L hay only ChanYeol (nhất là con mẹ Lênh cứt bò nướng vị Ấn Độ là người yew kiêm doggie nuôi được 11 năm rồi =)))

Sau này trưởng thành, nhất định sẽ đọc hết những truyện này, để rồi về già sẽ kể cho con cháu nghe ngày xưa bà già này đã có một thời thanh xuân tươi đẹp cuồng nhiệt đến thế nào. Nhất định sẽ không ngăn cản đam mê thần tượng của con cháu . Càng không ngăn cản chúng nó đọc fanfic hay đam mĩ … ( *trước mắt hiện ra viễn cảnh mình sẽ là bà già kewtie nhất Hệ Mặt Trời* =)))

 • Tự Tử
 • Vô Cực Yêu Anh
 • Tình Lỡ
 • Thứ Nam Vọng Nữ
 • Thiên Quang
 • Khúc Quang
 • Manh Ái
 • Vô Hận Chia Lìa
 • Trà Qua Đêm
 • Việt Nhân Ca
 • Thí Thân
 • Absolute ChanYeol
 • ChanYeol Tóc Vàng, ChanYeol Tóc Đen
 • Thái Địch Bảo Bối
 • 10080
 • Mang Gai Đáp Lễ
 • Để Tôi Ngắm Em Thêm Một Chút Nữa
 • Chờ Xe Lửa
 • Tâm Giao
 • Mặt Dày Mày Dạn
 • Cậu Ấy
 • Mảnh Vỡ
 • Đậu Mầm Nhỉ Trường Sinh
 • Độc Thủ Tịch Mịch
 • Lặng Thầm Yêu
 • Nửa Khúc Tình Ca
 • Thúc Thúc Chân Dài
 • Xán Liệt Hoàn Dương
 • Gian Tình
 • Thứ Gọi Là Yêu
 • Con Dấu
 • Ái Nhân
 • Nguyện Tan Biến
 • Tiếng Thở Dài
 • Đừng nhìn lại ! Phía sau có em
 • Cường Niệm
 • Vô Hận Chia Lìa
 • Bá Đạo Công Gian Kế
 • Đậu Hũ Của Tui
 • Ngục Và Dục
 • Ân Sủng
 • Không Còn Cảm Giác
 • Thiên Sứ Tình Yêu
 • Cùng Thế Giới
 • Trong Mộng Tìm Bóng Anh
 • Thầy Bói Nói Cậu Là Chồng Tương Lai Của Tớ
 • Cậu Chủ Em Yêu Anh
 • Giữ Lấy Em
 • Phi Trường
 • Tiểu Hồ Ly Ta Nhất Định Sẽ Ăn Thịt Ngươi
 • Gọi Cho Anh Lần Nữa
 • Anh Xin Lỗi
 • 7 days of love
 • The Doll
 • Ái tình – Chiếc bẫy ngọt ngào
 • Life Time
 • Baba Baba

10.17.2016 ❤️

Website of JYP Entertainment ♬

JYPnation Official Twitter : https://twitter.com/jypnation
 • GOT7

♪ GOT7 Official Facebook: http://www.facebook.com/GOT7Official
♪ GOT7 Official Twitter: http://www.twitter.com/GOT7Official
♪ GOT7 Official Fan’s: http://fans.jype.com/GOT7
♪ GOT7 Official Homepage: http://got7.jype.com

 • 2PM

♪ 2PM Official Facebook: http://www.facebook.com/2pm.jype
♪ 2PM Official Twitter: http://www.twitter.com/follow_2pm
♪ 2PM Official Fan’s: http://fans.jype.com/2PM
♪ 2PM Official Homepage: http://2pm.jype.com

 • 2AM

♪ 2AM Official Facebook: https://www.facebook.com/2amofficial
♪ 2AM Official Twitter: https://twitter.com/follow2am
♪ 2AM Official Fan Cafe: http://cafe.daum.net/2-oclock
♪ 2AM Official Homepage: http://2am.jype.com

 • miss A

♪ miss A Official Facebook: http://www.facebook.com/saymissA
♪ miss A Official Twitter: http://www.twitter.com/jypemissA
♪ miss A Official Fan’s: http://fans.jype.com
♪ miss A Official Homepage: http://missA.jype.com

 • Wonder Girls

♪ Wonder Girls Official Facebook: http://www.facebook.com/wondergirlsworld
♪ Wonder Girls Official Twitter: http://www.twitter.com/WonderGirls
♪ Wonder Girls Official Homepage: http://wondergirls.jype.com

 • TWICE

♪ TWICE Official Facebook: http://www.facebook.com/JYPETWICE
♪ TWICE Official Twitter: http://www.twitter.com/JYPETWICE
♪ TWICE Official Instagram: http://www.instagram.com/TWICETAGRAM
♪ TWICE Fan’s: http://fans.jype.com/TWICE
♪ TWICE Official Homepage: http://TWICE.jype.com

 • 15&

♪ 15& Official Facebook: http://www.facebook.com/15andOfficial
♪ 15& Official Twitter: http://twitter.com/15andofficial
♪ 15& Official Fan’s: http://fans.jype.com
♪ 15& Official Homepage: http://15and.jype.com

 • Baek A Yeon

♪ Baek A Yeon Official YouTube: https://www.youtube.com/c/100ayeon
♪ Baek A Yeon Official Facebook: http://www.facebook.com/100ayeon
♪ Baek A Yeon Official Fan’s: http://fans.jype.com/100ayeon
♪ Baek A Yeon Official Homepage: http://100ayeon.jype.com

 • J.Y. Park

♪ J.Y. Park Official Facebook: http://www.facebook.com/followjyp
♪ JYPnation Official Twitter : http://www.twitter.com/jypnation
♪ J.Y. Park Official Homepage: http://jyp.jype.com

 • G.Soul

♪ G.Soul Official Facebook: http://www.facebook.com/GSoulOfficial
♪ G.Soul Official Fan’s: http://fans.jype.com/GSoul
♪ G.Soul Official Homepage: http://gsoul.jype.com

 • Bernard Park

♪ Bernard Park Official Facebook: http://www.facebook.com/BernardParkOfficial
♪ Bernard Park Official Twitter: http://www.twitter.com/JYPEBernardPark
♪ Bernard Park Official Homepage: http://BernardPark.jype.com

 • DAY6

♪ DAY6 Official Facebook: http://www.facebook.com/DAY6Official
♪ DAY6 Official Twitter: http://www.twitter.com/DAY6Official
♪ DAY6 Official Fan’s: http://fans.jype.com/DAY6
♪ DAY6 Official Homepage: http://DAY6.jype.com